Nematodun tanımını yaparken dünyanın farklı üniversite ve bilimsel kaynaklarından birkaç tanımı sizler için Türkçeye çevirdik. Aşağıda sırayla bu tanımları okuyabilirsiniz. Bunun yanında sayfa sonunda nematodun bitkiye giriş şekliyle ilgili bir videoda bulacaksınız. (Koray Özen / Ege Tohum)

NEMATOD NEDİR?
Nematodlar yeryüzünde çok fazla sayıda bulunan çok hücreli hayvanlardır. Bir avuç toprakta binlerce mikroskobik solucan, böcek, hayvan bulunur ya da bitkilerin birçoğu parazitleri içerir. Serbest canlı türlerinin bakteriler, mantarlar, nematodlar ve diğer yem nematodları da dahil olmak üzere henüz karşılaşılan türlerinin büyük bir kısmı, biyolojik olarak yeterince anlaşılamamıştır. Filumundan Nemata sınıflandırılan yaklaşık 20.000 tanımlı türü vardır.
nematod

Nematodlar yapısal olarak basit organizmalardır. Yetişkin nematodlar büyük olasılıkla yaklaşık 1,000 kadar somatik hücre ve üreme sistemi ile ilişkili hücrelerin yüzlercesinden oluşmaktadır. Nematodlar bir tüp içinde bir boru olarak karakterize edilmiştir; kuyruk yakınında bulunan anüs, anterior uçta ağıza uzanan sindirim kanalıyla ilişkilidir. Nematodlar sindirim, sinir, boşaltım ve üreme sistemlerine sahiptir ayrı bir dolaşım veya solunum sistemi yoktur. Boyutu onlar 0,3 mm ila 8 metre arasında değişir.

Phylum Nemata
Nematoda sözcüğü yunanca bir kelime olan nematos kelimesinden gelmektedir. İplik formunda kurt manasında diyebiliriz. Yıllar boyunca nematodlar 4 farklı phyla olarak sınıflandırılmıştır, farklı isimlerle adlandırılmıştır. Nematod veya phylum isimleri kullanılmıştır. 1919 yılında Cobb nematodlar ve nematoloji üzerine bir çalışma yapmış ve nematayı nematod olarak adlandırmıştır. Cobb ayrıca nematodları kendi phylumlarının (phylum nemata) içine yerleştirmiştir.
(Kaynak : University of Nebraska-Lincoln / Nematoloy)

(www.nematisit.com sitemize hoşgeldiniz)

KAYNAK : 2
NEMATODLAR DOST MU YOKSA DÜŞMAN MI?
• Dünya üzerindeki nematod türlerinin binlercesi zararsız olsa da, bazı nematodlar parasitizeye, insanlarda ve diğer hayvanlarda hastalıklara neden olur. Bunun yanında pek çok saldırı yaparlar ve canlı bitkilerle beslenirler.
Nedir Bunlar?
Nematodlar genellikle solucan benzeri olarak tanımlansada gerçek solucanlarla pek alakası yoktur. Nematodlar düzgün, bölünmemiş organları ile çok hücreli hayvanlardır. Nematod türleri çok küçüktürler, onları görmek için mikroskop gerekir. Şekilleri genellikle uzun ve incedir ancak armut şeklinde bazı türleride vardır. Bazı nematodlar bir bitkinin dış yüzeyleri ile beslenirler diğerleriyse bitki dokularına yuvalanırlar. Toprakta yaşayan nematodlar en yaygın bilinenleri olsa da, bazı türler yeşil kısımlar, çiçeklere ve saplarada zarar verir. Nematodlar nereden beslenirlerse beslensin, bu küçük yaratıklar ciddi manada hücre duvarları delmek için kullandıkları keskin sivri ağız parçaları ile bitkilere zarar verebilir. Nematod ağız bölümü aracılığıyla tükürüğünü bir hücreye enjekte eder ve daha sonra hücre içeriğini emerek gerçek bir hasar ortaya çıkarır. Bitkide buna karşılık şişlikler, çarpık büyüme ve ölü alanlar ortaya çıkar. Nematodlar ayrıca virüs taşıyabilir ve bitkilerin içine enjekte edebilir. Açtıkları yaralarla bakteri ve mantarlar için kolay bir giriş noktası sağlar.
Toprakta yaşayan faydalı nematodlar çürüyen materyaller, böcek ya da başka nematodlar ile beslenebilir. Bu yararlı nematodlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıya bakın.

Ne Görürsünüz?
Diğer birçok hastalık yapıcı organizmaların aksine, bitki paraziti nematodlar nadirde olsa herhangi bir karakteristik semptom (belirti) üretebilir. Belirtilerin çoğu açıkça anlaşılmaz, belirsizdir ve virüslerden, besin eksikliği veya hava kirliliği gibi diğer faktörlerden kaynaklanan sorunlara benzemektedir. Nematodların toprak üzerindeki bitki kısımlarıyla beslenmesi yaprak, gövde veya çiçeklerin bükülmesine veya bozulmasına neden olabilir. Eğer Nematod kökleri üzerinden besleniyorsa, bir bitki, sararmış, solmuş ya da bodur olabilir; bulaştığı bitkilerin verimleri genelde düşer. Eğer köklerde nematod zararından şüpheleniyorsanız, dikkatlice enfekte bitkilerin birini kaldırarak daha kolay kontrol için köklerini yıkayın. Eğer Nematod zarar yapmışsa, küçük yaralar ve şişkinlikler, yaralı kök belirtileri, kök çürüklüğü, veya aşırı kök dallanması görebilirsiniz. Pozitif tanı, kesin sebep için, toprak testi yaptırabileceğiniz ve bilgi alabileceğiniz bir kuruluşa başvurun.

Nematodlar Nasıl Yayılırlar?
Bunlar yukarıda ya da toprak altında beslensede çoğu nematod yaşam döngüsünün en az bir bölümünü toprakta geçirir. Kendi güçleriyle çok uzağa hareket edemezlerken, suda serbestçe yüzebilir ve nemli toprakta daha hızlı hareket ederek yayılabilirler. Ayrıca nematodla bulaşık toprak parçalarının taşınabileceği aletler, çizmeler, hayvanlar, bulaşık bitkiler gibi birçok şey tarafından yayılır.

Zararlı Nematodlar
Bazı nematodlar yararlı olsa da bu saydam, bölünmemiş solucanlar birkaç türü bitki parazitleridir, (bahçede kendi rolü hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Faydalı Nematodlar bakınız). Zararlı türler sadece 0.05 cm uzunluğundadır ve köklerde yumrulara veya urlara, yaralı kök uçlarına, köklerde aşırı dallanmaya, yapraklarda ur, lezyonlara, ölü doku ve bükülmüş, bozuk yapraklara sebep olur. En yaygın kökleri saldırı alan bitkiler domates, patates, biber, marul, mısır, havuç ve diğer sebzeler sayılabilir. Krizantem, soğan, çavdar ve yonca grubu bitkilerde yaprak ve kök hasarını sürdürebilir.
Faydalı Nematodlar (Organik Tarım da kullanılabilir)
Nematodların yararlı türleri İnce, saydam, bölümsüz solucanlar tipinde 0.1 cm den 3-4 cm uzunluğa kadar türleri vardır. Bahçe tiplerine göre rolleri değişir. Torakta yasayan bazı nematodlar, kompost gübre yığınları yaygındırlar ve organik maddeleri parçalarlar. Bu ayrıştırıcılar kolayca görülebilir; yaklaşık 0.5 cm uzunluğundadırlar. Diğer nematodlar (Steinernematidae ve Heterohabditidae familyası) böceklere saldırır ve öldürürler. Bunun yanında onlardan beslenerek, parazite olarak ve konukcuya girerek yada bakteri (Xenorhabdus sp.) enjekte ederek (bulaştırarak) konukçuyu 24 ile 48 saat içinde öldürürler.
Faydalı nematodlar, buğday bitleri, açıkkanatlı deliciler, kurtlar, çim ağ kurtları, tahtakurusu böcekler ve beyaz kurtlar dahil olmak üzere, çeşitli zararlılara karşı da etkilidir. Nematodları satın alacağınız ve uygulayacağınız zaman doğru türleri seçmeniz çok önemlidir, çünkü farklı türlerin farklı zararlılara karşı etkileri vardır. Buna ek olarak, nematodları etkisinin en iyi olması için, nem, nemli hava koşulları ve oldukça sıcak toprak gerekir. Öncesi ve nematod yayıldıktan sonra su uygulaması yapılır. Onları satın alırken, uygulama yönergelerini dikkatlice izleyin.
(KAYNAK http://www.organicgardening.com/learn-and-grow/nematodes?page=0,1)

Kaynak : 3
NEMATODLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Nematodlar bir vücut boşluğu ve tam bir sindirim sistemine sahip ama solunum ve dolaşım sistemleri eksik olan boğumsuz, bilateral simetrik solucan benzeri omurgasızdırlar. Gövde duvarı, çok katmanlı bir kütikül, dört uzunlamasına kordonlu bir hipodermisten ve iç kastan oluşmaktadır. Nematodun sinir sisteminin en göze çarpan özelliği yutağa yakın sinir halkasıdır.

Boşaltım sistemi olarak adlandırılan yapı metabolik atıkların yok edilmesi ile hiçbir zaman ilişkilendirilememiştir; bunun yerine, türlere ve gelişim evresine bağlı olarak nematodun yaşam döngüsü için gerekli bileşiklerin salgılanmasına veya ozmotik basınç denetimi için çalışır. Sindirim ve üreme sistemleri vücut içeriğinin çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Çoğu nematod türleri “serbest yaşayan” türlerdir; yani, su ve topraktaki mikroorganizmalarla beslenirler. Türlerin küçük bir kısmıda hayvan veya bitkilerde yaygın parazitlerdir.

Bitki-paraziti nematodlar için kimyasal kontrollerin geliştirilmesi zorlu bir mücadeledir. Çünkü çoğu fitoparazitik nematod yaşamını bitki köklerinde veya toprakta sınırlı bir şekilde geçirirler. Bu yüzdende nematodun yakın çevresine kimyasalın ulaşması zordur. Nematod dış yüzeyi zayıf bir biyokimyasal hedeftir ve birçok organik molekül için geçirgen değildir.

Oral yolla toksik bir bileşiğin ulaşması neredeyse imkânsızdır çünkü çoğu fitoparazitik tür sadece bitki kökleri üzerindeki materyaller ile beslenir. Bu nedenle, nematisitlerin yüksek volatilite veya toprakta yer değiştirme gibi diğer özelliklere sahip geniş spektrumlu toksik maddeler olma eğilimleri vardır.
(Yazının devamını ve nematisitlerle ilgili kısımlarını “Nematisit Nedir?” başlıklı sayfamızda bulabilirsiniz.)

DAVID J. Chitwood USDA-ARS Beltsville, Maryland

Nematod bitki köküne nasıl girer? mikroskop altında ki görüntüsü (videosu) ;